• ALİ VARLIK- Başkan
  • OĞUZ TAŞDEMİR – Başkan Yardımcısı
  • AHMET TANER ÖNEN – Genel Sekreter
  • TALİP AYHAN – Mali Sekreter
  • TEKİN TEMİZ – Eğitim ve Kültür Sekreteri
  • İDRİS BOZKURT – İstihdam Sekreteri
  • ALİ BİÇER – Sosyal İşler ve Tanıtma Sekreteri
  • DENİZ ÖZBAY – Uluslararası İlişkiler Sekreteri
  • REYHAN DERLEYEN – Medya ve tanıtma Sekreteri
  • HALİT ARAS – Teşkilatlanma Sekreteri
  • NURSEFA ÖZKAN – Kadın Hakları Sekreteri