GÖZDER YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE

 • ALİ VARLIK- Başkan
 • OĞUZ TAŞDEMİR – Başkan Vekili
 • RAMAZAN CÖMERT – Genel Sekreter
 • MUSTAFA ERCAN – Mali Sekreter
 • ARİF BADEM – Eğitim ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı
 • UĞUR TEKİN – İstihdamdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
 • AHMET ÇELİK- Sosyal Hizmetler  ve Tanıtmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
 • GÜL KARAUĞUZ -Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
 • ALİ KAYA – Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
 • GÜLŞEN ATEŞ – Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
 • MUSTAFA HAKAN UYAR -Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
  • BAHADIR TUĞRUL BİLİR – Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
  • CİHAN AKKOYUN – Yönetim Kurulu Üyesi
  • TALİP AYHAN – Yönetim Kurulu Üyesi
  • NURSEFA ÖZKAN – Engelli Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

GÖZDER YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTE

1-) KEMAL KÖSTEK

2-) İDRİS BOZKURT

3-) ERGÜN ENGİN

4-) SERAP İLTER

GÖZDER YÖNETİM KURULU DENETLEME KURULU LİSTESİ

1-) REYHAN DERLEYEN

2-) BAYRAM GÜRLER

3-) TURGUT ÇOKYAŞAR

YEDEKLER

1-) ÖZGÜR ARSLAN

2-) AHMET ERTAN