Gözder Görme Özürlüler Derneği 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Basın Bildirisi…

Bilindiği üzere dünyamız Coronavirüs (COVİD 19) salgınıyla mücadele etmek durumunda kalmış, Dünya Sağlık Örgütü bu salgın nedeniyle 11 Mart 2020 tarihi itibariyle pandemi ilan etmiş, ülkeler çaresiz kaldığı bu virüse karşı evlerinde kalmaları için sürekli uyarılar yaparak vatandaşlarını korumaya çalışmaktadır. Evlerinden çıkamayan, çıktıklarında da pek çok sorunla karşılaşan biz engelliler hakkında düşünmek için koronalı günler bir vesile olabilir. “Evde kalmanın ne demek olduğunu artık anladınız mı bilemiyoruz. Sıkılıyor, bunalımlara giriyorsunuz. Korona’dan korkunuz sizi eve hapsetti ve ne yapacağınızı şaşırdınız. Şimdi anladınız mı evlerinden çıkamayan engellilerin hallerini ? Toplum engellilerle nasıl iletişim kuracağını bilemiyor ve bilmediğinin de farkında bile değil, İsteğimiz dışında yardım amaçlı da olsa lütfen bize dokunmayınız. “Size yardımcı olabilir miyim?” demek niye akla gelmiyor ? Kentsel mimari engellilerin erişilebilirliği sağlayacak şekilde planlanmadığından, bu sorunların çözümü için 2005 yılında çıkan engelliler yasası çerçevesindeki kapsayıcı düzenlemeler yeterince gerçekleştirilemedi. Şehir planlamasından yoksun binalara, yol ve kaldırımlara, kamusal alanlara engellilerin ihtiyacı olan tasarımları uygulanamadı. .Bastonlarımızla takip ettiğimiz sarı klavuz yolların sonu ya bir ağac ya da bir duvar dibinde sona eriyor..Oysa bu süreçte, engellilerde yer alsa ve söz sahibi olsalardı durum daha farklı olmaz mıydı ?? Her geçen yıl EKPS üzerinden ataması yapılan engelli sayısı azalıyor. Oysa ülkemizde 2 milyondan fazla çalışabilecek durumda engelli bulunmaktadır. Çalışan engelliler ise maalesef kurumlarında gerekli düzenlemeler yapılmadığından atıl durumdalar. Bu süreçte diploma ve sertifikaları dikkate alınarak ön eğitimden geçirilip sonrasında da pozitif ayrımcılık uygulanarak üretebilmeleri, ülkelerine katma değer sunup mutlu olabilmeleri çok mu zor ?? Görme engelli çocuklarımızı ve ailelerini en çok yoran ve bunaltan konulardan en önemlisi de eğitim.. Bilhassa kaynaştırılmış eğitimde karşımıza çıkan sorun “ayrımcılık.” Görme engelli çocuklar yasal hakları olmasına karşın ikamet ettikleri semtin okuluna kabul edilmek istenmiyor, “Benim çocuğumun olduğu sınıfta engelli olmasın.” diyen veliler var biliyorsunuz değil mi ?? 10 – 16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla kanun koyuculardan ve kamu vicdanından engellilere kent, iş ve eğitim ve diğer alanlarda sorunlar yaşatanların bilmesini istediğimiz; engelli bireylerin yaşamın her alanında yer almaları en doğal hakları. Bizler ayrıcalık değil, haklarımızı istiyoruz. ( Gözder ) Görme Engelliler Derneği olarak, 11 Mayıs Görme Engelliler Gününde Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nde, anayasamızda yer alan ;Engelliler için “Eşit, Erişilebilir bir dünya” istiyoruz..

Çok Şey mi İstiyoruz ????..

Gözder Yönetim Kurulu